TOP

Top of Minds AB är ursprungsbolaget där vi började med att bygga djup nischad kompetens inom Datawarehouse och Data Vault. Idag har vi en ledande position inom vårt segment i Sverige. Vi jobbar i nära samarbete med Genesee Academy LLC kring utbildningar och certifiering inom Data Vault men vi jobbar även med många andra typer av kompetensspridning.

ACCELERATE

Top of Minds Accelerate AB är ett kompetensorienterat företag med specialisering inom integration. Vi stöttar våra kunder med specialister inom lösningsarkitektur och systemintegration.

Top of Minds Steam AB är ett kompetensorienterat företag med specialisering på riktiga beslutsstödslösningar och datalager på Microsofts produkter och platform. Vi jobbar med att hjälpa våra kunder som specialister inom vårt område och vill injektera kompetens i projekten som vi engagerar oss i.

STEAM

DRIVE

Top of Minds Drive AB är ett företag med fokus på projektledning, förändringsarbete och ledarskap. Våra konsulter är personer med starkt driv, ledarerfarenheter och teknisk bredd.

GO

Top of Minds Go är bolaget som jobbar med e-handel och fokuserar på tekniska lösningar baserade på standardplattformar. Vi kan bemanna expertroller i kundens organisation, bidra med expertis i leveranser, eller ta hand om hela projekt. Vi har kompetens inom ett flertal plattformar och vi har lång erfarenhet av att leverera komplexa lösningar för både B2C och kunder inom B2B.