DRIVE

Top of Minds Drive AB

Drive är ett företag med fokus på projektledning och förändringsarbete. Våra konsulter kan driva agila leveransprojekt, transformationsprojekt, leda globala multifunktionella team och kommunicera på bred front. Tack vare gedigen affärsförståelse, erfarenhet av digitalisering samt vana att hantera komplexa utvecklingsprojekt inom IT – har våra konsulter förmågan att på kort tid sätta sig in i kundens utmaningar och målbild.

Drive är ett syskonbolag till övriga Top of Minds bolag, vilka specialiserar sig på tjänster inom Business Intelligence och Integrationer. På Top of Minds fokuserar vi på att tillföra mervärde i våra kunders förändringsarbete, inte bara med specialistkompetens – utan också genom att sprida vår kunskap och dela med oss av erfarenheter. Vi är övertygande om att detta är ett vinnande koncept som skapar värde för våra kunder och något som faktiskt skiljer oss från många av våra konkurrenter.

KONTAKTPERSONER