VI ÄR TOP OF MINDS

Den största skillnaden mellan oss och andra konsultföretag är våra medarbetares kompetens, hur viktig den är för vår framgång. Det tillsammans med ett genuint intresse för våra kunders situation gör vårt erbjudande unikt.

TOP OF MINDS - A DIGIA COMPANY

Vi är idag fem syskonbolag – alla specialistbolag, små bolag med fokus på vår och våra kunders kompetens. Vi jobbar ständigt med att sprida våra kunskaper och dela med oss av det vi kan både genom en generös inställning på våra uppdrag och även genom att ordna kurser och events. Vi har som mål att vara branschens mest jämställda företag och strävar efter att vara lika många kvinnor som män.

Vi har förenat vår kompetens och styrkor med Digia, som är en välkänd och stark expert på digitala tjänster och dataanalys, vilket också stöder Top of Minds ställning som en ledande aktör inom området. Samarbetet kommer skapa värdefullt mervärde för våra kunder, och våra specialister kommer att få nytta av fler spännande utvecklingsmöjligheter och ett utvidgat kompetensnätverk.

VÅRA BOLAG

TOP

Det som startade allt har kommit väldigt långt inom sitt specialistområde  datawarehouse- och beslutstöd. Vi är ledande i Norden på warehouseutveckling med agila angreppssätt där vi bl.a. använder Data vault för att öka nyttan i de projekt vi deltar i.

ACCELERATE

Ett kompetensorienterat företag med specialisering inom integration. Vi stöttar våra kunder med specialister inom lösningsarkitektur och systemintegration.

STEAM

Specialisering på riktiga beslutsstödslösningar och datalager på Microsofts produkter och platform. Vi bistår kunder som specialister inom vårt område och vill injektera kompetens i projekten vi är i.

DRIVE

Ett företag med fokus på projektledning och förändringsarbete. Våra konsulter kan driva agila leveransprojekt, transformationsprojekt, leda globala multifunktionella team och kommunicera på bred front.

GO

Ett bolag som fokuserar på implementation av e-handelslösningar. Vi har kompetens inom ett flertal plattformar och vi har lång erfarenhet av att leverera komplexa lösningar för både B2C och kunder
inom B2B.

VÅRA KOMPETENSER

DATA WAREHOUSE

Vi tillhandahåller specialistkonsulter inom data och analys som är certifierade datamodellerare. Vi fokuserar på agila angreppssätt och flertalet har specialistutbildningar inom många ELT/ETL-plattformar. Vi jobbar med nya agila metoder och tekniker inom dataplatformsområdet som tidigare saknats i branschen.

BUSINESS INTELLIGENCE

Vi kompletterar Data- och analys-plattformar med Business Intelligence och har gedigen erfarenhet av bank-, finans- och försäkringsbranschen. Vi jobbar i Microsofts beslutstöd med agila metoder. Vi försöker tillföra mervärde i våra kunders projekt – inte bara med specialistkompetens utan också genom att sprida våra kunskaper.

CLOUD/ANALYTICS

Vi tillhandahåller specialistkonsulter på att bygga moln-baserade dataplattformar för strukturerad information eller ostrukturerat data som kan användas för olika analysbehov. Våra specialister kan olika big data-plattformar i molnet och även specialiserade molnplattformar som Snowflake och Google Big Query med fler.

INTEGRATION

Vi erbjuder även specialister inom integration. Vi stöttar våra kunder med specialister inom lösningsarkitektur och systemintegration. Vi hjälper våra kunder att förbättra företagets affärsprocesser med genomtänkta och kostnadseffektiva integrationslösningar. Vi har lång erfarenhet av arkitektur, systemintegration, SOA och ESB plattformar.

LEDARSKAP

Vi bygger ledarskap i absolut toppklass med projektledare för agila projekt, ledning av stora förändringsarbeten, leveransprojekt, transformationsprojekt.

E-HANDEL

Vi är experter inom e-handel och har lång erfarenhet av att implementera lösningar för våra kunder. Vi fokuserar på tekniska lösningar baserade på standardplattformar och alla våra specialister har flerårig erfarenhet inom både teknik och affär. För våra kunder är e-handeln affärskritisk och en väldigt viktig del i den framtida strategin. Som experter på våra kunders plattformar kan vi ta fram den bästa lösningen för situationen.

ETT URVAL AV VÅRA KUNDER