Digia utökar sin internationella affärsverksamhet och förvärvar svenska IT-konsult- och tjänstebolaget Top of Minds

Pressmeddelande, 21 september 2023

Digias strategiska mål är att skapa hållbar tillväxt både organiskt och genom företagsförvärv. Under strategiperioden 2023–2025 är ett av bolagets mål att öka andelen internationell affärsverksamhet till 15 % av omsättningen. Förvärvet av Top of Minds är ett steg på denna tillväxtresa.

Digia Oyj och ägarna till Top of Minds AB har undertecknat ett avtal 20 september 2023, varigenom Digia Oyj förvärvar alla aktier i Top of Minds AB. Planerat datum för förvärvet är 2 oktober 2023.

Top of Minds är ett lönsamt växande IT-konsult- och tjänstebolag som grundades år 2011 i Sverige och som erbjuder sina kunder specialister inom dataanalys, integrationer, näthandel och projektledning. Bland Top of Minds kunder finns bland andra ICA, Åhlens, Svenska Spel och Länsförsäkringar. Top of Minds AB sysselsätter cirka 63 personer, mestadels i Stockholm. Bolagets omsättning för räkenskapsåret som slutade i augusti 2023 uppgick till cirka 10,1 MEUR (114,1 MSEK) och rörelsevinsten till cirka 1,4 MEUR (16,3 MSEK).

“Detta förvärv är ett systematiskt steg i implementeringen av Digias strategi. Kärnan i vår strategi är smart affärsverksamhet där automatisering och artificiell intelligens blir en alltmer integrerad del av de lösningar som erbjuds kunderna. Top of Minds experter på hög nivå är ett utmärkt komplement till Digias mångsidiga helhet av tjänster, särskilt inom data, analys och integrationer. Jag hälsar alla nya kollegor välkomna att bygga ett ledande tjänsteföretag i branschen”, kommenterar Timo Levoranta, VD för Digia.

För närvarande har Digia verksamhet i Sverige genom Climber, som specialiserat sig på affärsanalys, och Digia Sweden som fokuserar på lösningar inom finanssektorn. Efter förvärvet sysselsätter Digia närmare 300 experter inom data och analys.

“Tillsammans med vårt dotterbolag Climber bildar Top of Minds en helhet av affärsverksamhet som ökar vår tillväxt i Sverige. Genom förvärvet stärker vi vår kompetens och utvidgar vår verksamhet även till nya affärsområden, såsom integrationer där Digia redan är en föregångare på den finländska marknaden”, kommenterar Sami Paihonen, direktör för affärsverksamhet på Digia.

“Det är spännande att förena vår kompetens och styrkor med Digia samtidigt som vi behåller vårt varumärke och spets inom vårt område. Vi delar en gemensam vision och mål, och förvärvet är ett strategiskt steg för oss båda. Digia är en välkänd och stark expert på digitala tjänster och dataanalys, vilket också stöder Top of Minds ställning som en ledande aktör inom området. Samarbetet kommer skapa värdefullt mervärde för våra kunder, och våra specialister kommer att få nytta av fler spännande utvecklingsmöjligheter och ett utvidgat kompetensnätverk. Vi ser fram emot vad framtiden har att erbjuda”, kommenterar Patrik Ekström, VD för Top of Minds.

Företagsförvärvets parter har kommit överens om att köpesumman inte offentliggörs. Den totala köpesumman inkluderar en villkorlig tilläggsköpesumma som knutits till målen för rörelsevinst i framtiden. Top of Minds omsättning för räkenskapsåret som slutade i augusti 2023 uppgick till cirka 10,1 MEUR (114,1 MSEK) och rörelsevinsten till cirka 1,4 MEUR (16,3 MSEK) motsvarande cirka 14,3 % av omsättningen. Bolagets nettotillgångar som överförs är 3,3 MEUR (39,8 MSEK). Företagsförvärvet har inga personaleffekter. Top of Minds fortsätter som ett separat bolag och är ett av Digia Oyj:s dotterbolag. Patrik Ekström och nuvarande ledning fortsätter att leda bolaget. Top of Minds finansiella uppgifter slås samman med Digia-koncernen från början av oktober 2023.

Ytterligare information:

Sami Paihonen
Direktör för affärsverksamhet, Digital Solutions, Digia Oyj
Tfn +358 50 502 1111, sami.paihonen@digia.com

Patrik Ekström
Verkställande direktör, Top of Minds AB
Tfn +46 708 40 69 52, patrik.ekstrom@topofminds.se

Digia i korthet

Digia är ett mjukvaru- och tjänsteföretag som kombinerar teknikens möjligheter och människors förmåga för att bygga smartare affärsverksamheter och samhällen för en hållbar framtid. Vårt uppdrag är att hålla våra kunder i framkanten av den digitala utvecklingen. Vi är drygt 1400 anställda på Digia och vi arbetar globalt med våra kunder. Digias omsättning år 2022 var 171 miljoner euro. Bolaget är noterat på NASDAQ i Helsingfors (DIGIA). digia.com

Top of Minds i korthet

Top of Minds är ett IT-konsult- och tjänsteföretag som erbjuder sina kunder branschledande expertis inom dataanalys, integrationer, näthandel och ledarskap. Top of Minds ledande ställning bygger på kontinuerlig förnyelse och utveckling av kompetens. Vår strategi gör oss till bättre experter och hjälper våra kunder att genomföra sina projekt enligt högsta standard.