STEAM

TOP OF MINDS STEAM AB

Steam är ett kompetensorienterat företag med specialisering på riktiga beslutsstödslösningar och datalager på Microsofts produkter och platform. Vi jobbar med att hjälpa våra kunder som specialister inom vårt område och vill injektera kompetens i projekten som vi engagerar oss i.

Steam är ett syskonbolag till Top of Minds AB som specialiserar sig på tunga datalager och ETL lösningar.

Steam kompletterar Top of Minds AB genom att vara experter på Microsofts beslutsstödsplattform och hjälper allt från storföretag med mycket höga krav till mindre företag som vill börja mindre. Liksom Top of Minds tillför vi mervärde i våra kunders projekt – inte bara med specialistkompetens utan också genom att sprida våra kunskaper och dela med oss av det vi kan. Vi tror det här är ett vinnande koncept för våra kunder och det som faktiskt skiljer oss från våra konkurrenter. Vi hjälper våra kunder att förbättra företagets processer, lösningar och system med genomtänkta och kostnadseffektiva lösningar. Vi förespråkar lättrörliga (agila) metoder då vi vet att förändring är konstant.

KONTAKTPERSONER