GO

TOP OF MINDS GO AB

Go är bolaget som jobbar med e-handel och fokuserar på tekniska lösningar baserade på standardplattformar. Vi vill vara en långsiktig partner för våra kunder och kan bistå inom både teknik och affär. Vi bemannar expertroller i kundens organisation, bidrar med expertis i leveranser, eller tar hand om hela projekt. Vi har kompetens inom ett flertal plattformar och vi har lång erfarenhet av att leverera komplexa lösningar med många integrationer för både B2C och B2B.

På Top of Minds Go har alla lång erfarenhet inom e-handel och specifikt från implementationsprojekt där olika plattformar används. Vår strävan är att vara bäst inom e-handel i Sverige (inte störst). Vi är partners med Intershop och Litium och har erfarenhet från ett flertal andra plattformar.

För våra kunder är e-handeln affärskritisk och en väldigt viktig del i den framtida strategin. Som experter på våra kunders plattformar kan vi ta fram den bästa lösningen för situationen.

Vi fokuserar främst på att vara specialister i roller relaterade till implementering av e-handel inom följande:

  • Systemarkitektur
  • Backend- och frontend-utveckling
  • Specifikation
  • Förstudie
  • Projektledning
  • Scrum master
  • Plattformsutvärdering
  • Genomförbarhetsstudier

KONTAKTPERSONER