TOP OF MINDS GO

Go är bolaget som jobbar med e-handel och fokuserar på tekniska lösningar baserade på standardplattformar. Vi vill vara en långsiktig partner för våra kunder och kan bistå inom både teknik och affär. Vi bemannar expertroller i kundens organisation, bidrar med expertis i leveranser, eller tar hand om hela projekt. Vi har kompetens inom ett flertal plattformar och vi har lång erfarenhet av att leverera komplexa lösningar med många integrationer för både B2C och B2B.

ERBJUDANDE

På Top of Minds Go har alla lång erfarenhet inom e-handel och specifikt från implementationsprojekt där olika plattformar används. För våra kunder är e-handeln affärskritisk och en väldigt viktig del i den framtida strategin. Som experter på våra kunders plattformar kan vi ta fram den bästa lösningen för situationen.

 

vår process

workshop

Detta är ett valfritt steg där vi i stort sätt hjälper er med att snabbare få en bra förståelse för vad du verkligen vill göra och hur vi bäst kan hjälpa er att uppnå målet.

analysis

Vår process börjar med att analysera aktuell lösning, behov och mål.

requirements & specification

Därefter görs en kravgenomgång och en prioritering av vilka krav som är mest angelägna och i samband med detta följer en specifikationsfas för att skapa en plan för genomförandet och specifikationer för vad som ska genomföras med detaljerade estimat.

implementation

Därefter genomförs en utvecklings- och testfas i ett antal iterationer. Det är viktigt att ni som kund också är med under hela denna fas för att nå ett bra resultat.

go live

Därefter kan den nya lösningen börja tas i drift.Sedan upprepas ovanstående faser för att ständigt förbättra lösningen och uppnå nya mål.

Vill du arbeta hos oss läs här.

KONTAKTPERSONER