Jon Skärlina

Jon Skärlina

Senior Projektledare

Tel: +46 702 522 327
jon.skarlina@topofminds.se

Jon är projektledare på Top of Minds Drive och har erfarenhet inom såväl bank och finans, som energi- och fastighetsbranschen. Inom bank och finans har Jon jobbat som systemutvecklare i ett agilt Business Intelligence team där kompetens inom både utveckling och affärsförståelse har varit kritiskt för att kunna leverera värde till verksamheten. Inom energi- och fastighetsbranschen har Jon arbetat som projektledare inom större projekt inkluderat analysarbete, kravställning, upphandling, leverans och uppföljning.

Jon är omtyckt av sina kollegor för sitt engagemang och sitt prestigelösa sätt att arbeta där fokus i första hand ligger på teamets framgång.