Ulrik Lind

Ulrik Lind

Senior Projektledare/Arkitekt

Tel: +46 767 066 857

ulrik.lind@topofminds.se

Ulrik är en senior konsult med lång erfarenhet inom IT, Cloud, TV och Media. Han har lång internationell erfarenhet av komplexa projekt från olika branscher, kunder och kulturer. Erfarenheterna sträcker sig från strategisk/teknisk rådgivning, kravställning, upphandling, lösningsansvar samt leverans och integration.

Ulrik har även haft ledande roller inom produktledning samt drift och underhåll.