Swedish Match

Swedish Match

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktområdena snus, andra tobaksprodukter (cigarrer och tuggtobak) samt tändprodukter (tändstickor och tändare). Koncernens produkter säljs över hela världen med tillverkning i sex länder. I Sverige har Swedish Match ett oberoende distributionsbolag. Swedish Match äger även 50 procent av SMPM International (ett joint venture-företag med Philip Morris International för nya snusmarknader utanför Skandinavien och USA). Dessutom äger koncernen 49 procent av Scandinavian Tobacco Group (STG).

 Top of Minds specialister har hjälpt denna kund.