ICA

ICA

Med 2 400 egna och handlarägda butiker på fem geografiska marknader är ICA Gruppen ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag. Kärnan i verksamheten är dagligvaror. Övrig verksamhet bedrivs inom ICA Banken, ICA Fastigheter samt inom de helägda portföljbolagen Forma Publishing Group och inkClub, samt de delägda portföljbolagen Cervera, Hemtex och Kjell & Company. 2012 omsatte ICA Gruppen ca 100 miljarder kronor och hade över 21 000 anställda i framförallt Sverige, Norge och Baltikum.

Uppdraget
Det läses det in ca 70-80 milj kvittorader till datalagret, till ett CDW. Denna kvittoladdning tar ca 3 tim och därefter laddas dimensioner och datamarts. Kl 08.00 ska samtliga laddningar vara klara och vara tillgängliga för slutanvändarna. (Ekonomi-, analys- och marknadsavd samt handlare ute i butik).

Lösningen
Datalagret ligger på en Oracle-DB och för laddning används Informaticas ETL-verktyg PowerCenter.

Resultat
Samtliga kvittofiler från butikerna läses in till datalagret, en gång per dygn. På detta data görs sedan ekonomiska uppföljningar samt analyser av kundbeteende/köpbeteende som i sin tur resulterat i personliga erbjudanden.

Vår roll hos ICA
Datamodellering och optimering av CDW och datamarts, kravhantering, bygge av ETL-flöden.