Intrum Justitia

Intrum Justitia

Intrum Justitias affärsidé är att hjälpa sina kunder snabba upp sina kassaflöden och därigenom bidra till att förbättra den långsiktiga lönsamheten i ett företag. Intrum Justitia erbjuder tjänster utmed hela kredithanteringskedjan. Från prospektering och segmentering till betalningshantering, inkasso och finansiella tjänster. I Sverige är Intrum en av de största aktörerna och marknadsledande när det gäller utveckling i branschen. Intrum har löpande ca 2 miljoner pågående ärenden och hanterar årligen ca 1 miljon nya inkassoärenden. Justitia grundades 1923 och har omkring 3 300 anställda i 20 länder.

 Top of Minds specialister har hjälpt denna kund.