Karolinska Institutet

Karolinska Institutet

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus. I verksamheten ryms sjukvård som omfattar både de stora folksjukdomarna och mer sällsynta sjukdomstillstånd. Sjukhuset bedrivs under bolagsliknande former med egen styrelse. Sjukvården är organiserad i sju vårddivisioner varav en förmedlar medicinsk service till övriga divisioner och externa kunder. Divisionerna i sin tur består av 70 olika verksamhetsområden. Forskningen och utbildningen organiseras i en egen stab, men är nära sammankopplad med den dagliga sjukvården.

Uppdraget
Karolinska sjukhuset har en stor utmaning i sin strategi för IT-stöd mot verksamheten. Omvärlden förändras snabbt och kraven på informationsutbyte blir hela tiden större och mer komplext. För att möta kravet på Karolinska som en modern vårdgivare är visionen är att gå från isolerade system till en arkitektur med komponenter och standardiserade gränssnitt. Vår uppgift är att hjälpa Karolinska med att definiera hur visionen ser ut och hur man ska ta sig dit – en ”road-map” för tjänsteorientering (SOA).

Lösningen
Dokumenterad vision för tjänsteorientering samt en ”road-map” för införande.

Roll hos Karolinska
Utredare, IT-arkitektur