Handelsbanken

Handelsbanken

Handelsbanken är en av de största bankerna i Norden med kontorsrörelse i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Storbritannien. Handelsbanken är en universalbank med komplett utbud av finansiella tjänster för såväl företag som privatpersoner; traditionella företagstjänster, investment banking, trading, finansiering, placering inom aktie- och räntemarknad samt personförsäkring.

Uppdraget
Skapa ett skalbart data warehouse som kan ta in data från många olika länder med olika breda produktportföljer samt olika affärsprocesser. Kvalitet och leveranssäkerthet stort fokus på banken. SHB har väldigt avancerade testprocesser/testrutiner.

Lösningen
Ta fram en återanvändbar design som möjliggör förenklad underhåll och snabbare inlärning.

Resultat/fördelar för kunden
Väl fungerande processer och roller samt en design som håller över tiden. Tydlig spårbar data och hög dataintegritet.

Våra roller hos Handelsbanken
Teknisk arkitektur, design och utveckling av modern ETL-miljö. Mentorer för utveckling med Powercenter/Informatica