SEB

SEB

SEB är den ledande företags- och investmentbanken i Norden. SEB betjänar stora företag och institutioner, banker och kommersiella fastighetsföretag utifrån ett fullservicekoncept inklusive Trading och kapitalmarknadstjänster samt betal- och depåtjänster. SEB erbjuder också omfattande pensions- och kapitalförvaltningslösningar. SEB förser dessutom cirka fyra miljoner privatpersoner med rådgivning och tjänster för att möta deras finansiella behov utifrån ett helhetsperspektiv.

Uppdraget
MiFID = Markets in Financial Instruments Directive
Top of minds har haft roll som lösningsarkitekt men även deltagit med ETLspecialister.
Trygg Liv – DW
Top of minds har haft roller som lösningsarkitekt och ETL-arkitekt men även deltagit med ETL- specialister.
AML = Anti-Money Laundering
Top of minds har haft roll som lösningsarkitekt men även deltagit med ETL-specialister.
BASEL II
Top of minds konsulter agerade som analytiker och verktygsexperter på Informatica Powercenter.

Lösningen
Top of minds har varit involverade i flertalet projekt och i olika roller hos SEB.

Våra roller hos SEB
Lösningsarkitekt, ETL-arkitekt, ETL-utvecklare, Verktygsspecialister.