Tele2

Tele2

Tele2 är en av Europas snabbast växande telekomoperatör och vi erbjuder alltid våra kunder vad de behöver till ett lägre pris. Vi har 15 miljoner kunder i 10 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-tv och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996.

Uppdraget
2009 gjorde Tele2 en omstart av sin EDW satsning. Lars hade rollen som lösningsarkitekt  och ETL huvuddesigner för Tele2s multinationella data warehouse. Projektet var en omstart av ett  data warehouseprojekt som Tele2 and dess tidigare leverantörer hade kämpat med sedan 2009. Lars introducerade ett helt nytt grepp för design, modellering och ETL-flöden som ökar effektiviteten hos utvecklingsteamet och möjliggjorde outsourcing för stor del av utvecklingen. Lars hade också en roll i den referensgrupp hos Tele2 som styr lösningen och designar grundprinciperna för all utveckling.