Top of Minds etablerar nytt kompetensbolag.

Top of Minds etablerar nytt kompetensbolag.

Det nya bolaget Top of Minds Steam AB är ett syskonbolag till Top of Minds AB och har kompetens- och teknikfokus på Microsofts BI- och datalagersplattform. Det nya bolaget erbjuder specialistkompetens som täcker teknisk strategi via systemarkitektur till implementering och test.

”På Top of Minds Steam kan vi leverera specialistkompetens för hela BI-projekt baserat på Microsofts plattform.”, säger Mikael Bergström, vVD, affärs- och rekryteringsansvarig på Top of Minds Steam AB.

”I och med etableringen av Top of Minds Steam får Top of Minds ett mer komplett specialisterbjudande inom BI- och DW-området. Att kunna bygga en helhetslösning behövs när man ska nå de medelstora och mindre bolagen och där har Microsoft produkterna en bra kundbas. Det finns även där ett behov att bygga riktiga beslutsstödslösningar som håller in i framtiden.

Att vi startar ett eget bolag gör vi för att specialisterna i bolaget ska ha den gemenskap och förtroende för varandra som krävs för att kunna bli riktigt duktiga på sitt område. Alla på Steam är passionerade för sitt område och det vi gör.”, säger Patrik Ekström, VD på Top of Minds AB.