AFA Försäkring

AFA Försäkring

AFA Försäkring är en organisation som ägs av arbetsmarknadens parter. AFA försäkrar anställda inom den privata sektorn, kommuner, landsting och regioner. Försäkringarna gäller vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Försäkringarna är kollektivavtalade och bestäms i en överenskommelse mellan parter på den svenska arbetsmarknaden. AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter; Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Verksamheten inom AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte, vilket innebär att utdelning inte lämnas till ägarna. AFA-försäkringarna administreras genom AFA Sjukförsäkring, AFA Trygghetsförsäkring och AFA Livförsäkring. Vart och ett av dessa bolag är den största försäkringsgivaren inom sitt område. På uppdrag av arbetsmarknadens parter så ansvarar Fora för avtalsteckning, fakturering och inkassering av premierna för de olika AFA-försäkringarna.

  • Cirka 600 medarbetare
  • Antal försäkrade: 4,2 miljoner
  • Skadeutbetalningar till försäkrade: 9,6 miljarder kronor
  • Premieintäkter: 700 miljoner kronor

Uppdraget
Afa försäkring hanterar idag ett antal affärskritiska system in-house för att kunna bedriva sin verksamhet. Många av affärssystemen är egenutvecklade och förvaltningen hanteras lokalt med både egna och inhyrda resurser. Integration och informationsutbyte mellan de olika systemen hanteras av en central gruppering som har ansvaret att förvalta och vidareutveckla de olika integrationslösningarna.

Våra specialister har uppdraget att operativt leda gruppen genom att planera och utföra de uppgifter som verksamhetsutvecklingen kräver inom området integration. IT verksamheten är inne i en förändringsfas där våra specialister har en aktiv roll att sätta regler och strategier för hur integrationsarbete ska bedrivas mer effektivt.

Lösningen
Integrationslösningar implementeras i en central plattform för integration – en s.k. ESB plattform (Enterprise Service Bus – Sonic ESB). Plattformen hanterar olika typer av flöden beroende på integrationsscenario – bl.a. tjänster men också mer traditionella integrationer där information flyttas från ett system till ett annat. ESB:n fungerar som en mellanhand för att så långt som möjligt skapa en lös koppling mellan system, en ”brygga” mellan olika tekniker och format. ESB:n hanterar alltså olika tekniska protokoll, formatmappningar och gemensamma informationsmodeller samt mer komplexa flöden med multipla affärssystem inblandade.

Vår roll hos AFA Försäkring
Integrationsspecialister och SCRUM master