Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen är en ideell medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Genom information, utbildning och rådgivning hjälper vi privatpersoner, företag och organisationer att ta eget ansvar för sitt brandskydd.

Uppdraget
Svenska Brandskyddsföreningen certifierar personer inom ”Heta Arbeten”. I ett steg att förenkla processen har man upphandlat ett nytt utbildningssystem för att digitalt genomför certifieringarna. Uppdraget är att sitta på kundens sida och hjälpa dom med att ta emot det nya system dom har beställt.

Lösningen
Hjälpa Svenska Brandskyddsföreingen med intern teknisk projektledning gentemot externa leverantörer kring det nya utbildningssystemet. Utmaningen i rollen ligger i att snabbt förstå tekniken och integrationerna som krävs mellan de olika systemen. En stor del av arbetet går ut på att hjälpa människor från olika organisationer (både internt och externt) med varierande teknisk kompetens förstå varandra och vägleda dom till att fatta rätt beslut. Arbetet omfattar ledning och genomförande av allt från kravställning, arkitektur och test.

Vår roll hos Brandskyddsföreningen
Teknisk projektledare