Folksam

Folksam

Folksam är kundägt och försäkrar nästan varannan svensk och vi har hand om pensionen för nära två miljoner individer. Vi ser till att tryggheten följer med i livets alla skeden. Det är vårt jobb. Vi är kundernas företag som erbjuder försäkringar och pensionssparande som skapar trygghet och gillas av många. Vår vision – Våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Vår affärsidé – Vi är kundernas företag som erbjuder försäkringar och pensionssparande som skapar trygghet och gillas av många. Folksam består av de två ömsesidiga bolagen Folksam Sak och Folksam Liv samt ett antal dotterbolag.

3600 anställda.

Uppdraget
Inom Folksam finns ett flertal IT-plattformar som man utvecklat själv, köpt in eller erhållit genom förvärv. Kommunikationen med dessa plattformar sker via en mängd olika protokoll och format, dessutom tillkommer nya plattformar fortlöpande medan andra avvecklas eller byts ut. För att minimera påverkan hos andra system när detta sker har man beslutat att all kommunikation mellan system ska gå via Folksams Integrationskontor.

Lösningen
Folksams Integrationskontor sköter integrationen internt via en ESB-lösning från JBoss som ger de lösa kopplingar som behövs för ett effektivt integrationsarbete. Arbetet går ut på att skapa de tjänster och modeller som behövs för att stödja affärsprocesserna i bolaget.

Vår roll hos Folksam
Systemutvecklare/tjänstedesigner