Managing director Top of Minds Accelerate AB

Managing director Top of Minds Accelerate AB

Mikael Lennehag

Tel: +46 736-50 18 31
mikael.lennehag@topofminds.se

Mikael är VD på Top of Minds Accelerate AB, Mikael har även arbetat som integrationsspecialist på Top of Minds Accelerate under många år. Han har lång erfarenhet av systemutveckling med inriktning mot enterprise arkitektur och systemintegration. Breda kunskaper av middleware produkter från bl.a. Mulesoft, Oracle och Software AG (webMethods). Mikael har erfarenhet från alla faser i utvecklingskedjan från strategi, analys och design till utveckling, test och förvaltning.