Scania

Scania

I Sverige har Scania sitt huvudkontor, produktion och flera försäljnings samt servicepunkter. Scania-Bilar Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Scania AB och distributör för Scanias produkter och tjänster på den svenska marknaden. Företaget ansvarar för återförsäljarverksamheten i de tre storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö. Scaniaaffären sysselsätter 1500 personer, varav 600 i egen regi.

Verksamheten består av:

  • 17 driftställen i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och  Malmö
  • 19 fristående återförsäljarbolag med totalt ca 80 driftställen runt om i landet
  • 1 500 medarbetare, inklusive 1 000 fordonsmekaniker

Totalt rullar idag 31 000 Scaniafordon (lastbilar och bussar) på de svenska vägarna.Hållbarhet, kvalitet och miljö. Målet och syftet med Scania-Bilar Sveriges verksamhet är att vara en ledande leverantör av hållbara transportlösningar.

Uppdraget
Scania gör löpande investeringar i processer och infrastruktur för att utveckla sin verksamhet till att bli så effektiv som möjligt. Ett viktigt steg mot detta inom Scania IT är en satsning på att standardisera dataformat och gränssnitt för de system som förvaltas inom organisationen. Effekten man vill uppnå är bl.a. bättre återanvändbarhet av information, kortare ledtider för förändringar samt ökad förståelse till följd av gemensam syn på information. Scania IT har ett kompetenscenter för att hantera alla frågor som rör standardisering och centralisering. Vårt uppdrag var att förstärka grupperingen med kompetens och driva olika initiativ, företrädesvis inom området integration och specifikt SOA.

Resultatet
Under perioden levererades ett antal utredningar, riktlinjer och delar av standarder som de olika utvecklingsteamen inom Scania IT arbetar efter. Områden som tjänstedesign enligt ”contract-first” principen, design och förvaltning av webbtjänster med REST, centralisering av gemensamma funktioner inom IT. Parallellt med standardiseringsarbetet deltog vi i ett arbete med att sätta upp en testplattform för Scanias SOA tjänster. Samtliga tjänster kan m h a plattformen regressionstestas, t. ex. efter en driftsättning av ny tjänst. Syftet var att öka kvaliteten på tjänsterna men också att korta ner ledtider för återkommande tester.

Vår roll hos Scania
Integration/SOA specialist