Publicerat/White papers

PUBLICERAT

Material som Top of Minds specialister producerar publiceras här. Våra konsulter ingår i internationella standardiseringsorgan där vi bidrar till vidareutvecklingen inom datawarehouse och Business Intelligence-området.  Vi samarbetar med och gästföreläser på högskolor i Sverige och Nordamerika samt föreläser frekvent på internationella konferenser och seminarier.