2019-12-04 Kurs Certifierad Data vault modellerare CDVDM (3 dagar, Stockholm)

2019-12-04 Kurs Certifierad Data vault modellerare CDVDM (3 dagar, Stockholm)


Lär dig Data vault modellering av Hans Hultgren.

Uppdaterat kursinnehåll september 2019

Den uppdaterade kursen innehåller det senaste inom Data vault. Ett utökat material som inkluderar Big Data, integration med Shuttle Hash, hashade nycklar, den expanderade Unit of Work analysen, SAT_BOK och andra uppdateringar.
Kursen går igenom det senaste inom Data Vault 2019 och all vidareutvecklingen som skett sedan ”Data Vault 2.0”.

Lär dig modellera och bygga bättre, mer skalbara och agila datalager som kan samexistera med samtliga dina andra data lösningar.

Registrera dig för en tredagarskurs och bli Certified Data Vault Data Modeler (CDVDM) med den senaste versionen av Data Vault.

Genom lärarledda lektioner, omfattande labbövningar och förberedande onlinelektioner kan du bli certifierad i vad Bill Inmon kallar “optimal choice for modeling the EDW in the DW 2.0 framework“.