Data vault kurs

Lär dig Data vault modellering av en grundarna till Data Vault, Hans Hultgren från Genesee Academy.

Bli Data vault certifierad.  
Registrera dig för en tredagars* kurs och bli certifierad Data vault modellerare (CDVDM).  

Det senaste inom Data vault, uppdaterat kursinnehåll 2023

Den uppdaterade kursen innehåller det senaste inom Data vault. Ett utökat material som inkluderar Streaming och Data Lake, integration med Shuttle, den expanderade CBC/NBR analysen, SAT_BOK, GDPR samtycket och andra uppdateringar. 

Kursen går igenom det senaste inom Data Vault 2023 och all vidareutvecklingen som skett sedan ”Data Vault 2.0”. Vill du läsa mer om versionsnummer och Data Vaults utveckling så läs www.datavault3.com 

Lär dig modellera och bygga bättre, mer skalbara och agila datalager som kan samexistera med samtliga dina andra data lösningar.

Registrera dig för en tredagarskurs och bli Certified Data Vault Data Modeler (CDVDM) med den senaste versionen av Data Vault.

Genom lärarledda lektioner, omfattande labbövningar och förberedande onlinelektioner kan du bli certifierad i vad Bill Inmon kallar “optimal choice for modeling the EDW in the DW 2.0 framework“.

Data vault Modellering tillvägagångssätt och metodik

Data vault modellering har snabbt blivit anammat som metoden att använda för att bygga andra generationens Data Warehouse. Modellen består av hubbar, länkar och satelliter – är flexibel, skalbar och spårbar. Data vault fokuserar på att skapa ett Enterprise Data Warehouse (EDW)  på ett realistiskt och återanvändbart sätt. Detta främjar agila utvecklingsprocesser där man kan bygga upp modell och arkitektur inkrementellt.

Varför Data vault?

Data vault är det optimala modelleringsmetoden för EDW. På samma sätt som  3rd Normal Form  passar operativa system och star schema är perfekt för data marts och analyser, är Data vault optimalt för Enterprise Data Warehouse. EDW arkitektur idag behöver vara skalbar, enkelt anpassa sig till nya källor och rätta sig efter de operativa datawarehouse kraven.

Kursen

Förberedelser: Online Data vault video och övningar från Data vault Academy utförs av eleverna inom 1-2 veckor innan kurstillfället. Videomaterialet motsvarar två dagars kurs.
Ungefärlig uppdelning på kursschemat:
Dag 1: Data vault grunder.
Dag 2: Workshops, case-study.
Dag 3: Modellering, laddningsprocesser, återblick och certifieringsprov.

 

Plats och tid

Kursen hålls i Top of Minds moderna lokaler i centrala Stockholm.
Adress: Biblioteksgatan 29, Stockholm. Klicka här för beskrivning hur du hittar hit.
Dag 1 börjar kl 9.00 men kl 8.30 serveras kaffe och en smörgås.
Dag 2 börjar kl 9.00 men kl 8.30 serveras kaffe och en smörgås.
Dag 3 börjar kl 8.30 och avslutas ca 17.00.

Avgift & Registrering
Kurs och certifiering: 29 500 SEK ex moms (26500 early bird om man anmäler minst sex veckor innan).

Detaljerad översikt kursdagarna*

Dag 1

08:30 Welcome & Introductions
09:00 Data Warehouse Modeling
09:30 Ensemble Modeling
10:00 Data Vault Core Constructs
10:20 Comparing Modeling Methods
10:30 Break
10:45 Tracking History
10:55 Information Modeling
11:15 Data Vault Modeling Process
11:15 First Small Group Case Exercise
12:00 Lunch
13:00 Continue First Case
13:45 Class Discussion & Groups Present
14:15 Link Design & Exceptions
14:30 SAL&HAL
14:40 Business Key Topics
15:00 Disconnected & Reference Tables
15:15 Break
15:30 Unit of Work
16:00 Second Small Group Case Exercise
17:00 Wrap up for the Day

Dag 2

08:30 Q&A from Day One
09:15 Continue Second Case
10:30 Break
10:45 Class Discussion & Groups Present
11:20 Satellite Design & Exceptions
11:35 Expanded UOW & Keyed Instance
11:50 Modeling Address
12:00 Lunch
13:00 Bike Shop Example
13:20 Applying the DV Ensemble
13:35 Standard and Expanded Attributes
13:50 Managing Dates / Bi-temporal Data
14:00 Third Small Group Case Exercise
15:15 Break
15:30 Continue Third Case
15:45 Class Discussion & Groups Present
16:20 Raw & BDV Layers
16:30 Hyper Forms and Unstructured
16:40 SID versus Hash
16:50 Virtualization
17:00 Wrap up for the Day

Dag 3

08:30 Q&A from Day Two
09:00 Data Vault & Agility
09:30 Data Vault & Big Data
10:00 Architecture & Layers
10:20 Helpful Tables: Bridge & PIT
10:30 Break
10:45 Loading Patterns
11:30 Class Discussion
11:45 Recap for Exam
12:00 Lunch
13:00 Recap & Discussions
13:30 CDVDM Exam
16:30 Conclusion

*Agendan är ungefärlig och kan variera mellan kurstillfällena.

Anmäl dig ovan eller kontakta gärna oss på tel: +46 708 406952 eller datavault@topofminds.se

Läs mer om Data vault certifieringar hos Genesee Academy Academy.