Top of Minds etablerar nytt kompetensbolag.

Top of Minds Drive

Det nya bolaget Top of Minds Drive AB är ett syskonbolag till Top of Minds AB och har fokus på Projektledning och ledningsarbete. Precis som övriga Top of Minds-bolag är bolaget nischat och fokuserat på kompetensutveckling av sina medarbetare och kunder. Det nya bolaget erbjuder specialistkompetens som täcker projektledning, tekniskprojektledning och transformationsprojekt.

”På Top of Minds Drive kan vi leverera specialiserade ledare som hjälper våra kunder att driva deras projekt och förändringsarbete”, säger Andreas Zetterman, VD på Top of Minds Drive AB.

”I och med etableringen av Top of Minds Drive får Top of Minds ett mer komplett specialisterbjudande. Vi kan hjälpa våra kunder på flera nivåer i deras projekt med den absoluta toppklassen av kvalitet och kompetens”.

Att vi startar ett eget bolag gör vi för att specialisterna i bolaget ska ha den gemenskap och förtroende för varandra som krävs för att kunna bli riktigt duktiga på sitt område. Alla på Drive är passionerade för sitt område och det vi gör.”, säger Patrik Ekström, VD på Top of Minds AB.