2016-12-05 Kurs Certifierad Data vault modellerare CDVDM (3 dagar, uppdaterad)

2016-12-05 Kurs Certifierad Data vault modellerare CDVDM (3 dagar, uppdaterad)


Lär dig Data vault modellering av Hans Hultgren.

Uppdaterat kursinnehåll
Denna nya uppdaterade kurser innehåller ett utökat material som inkluderar Big Data integration med Shuttle Hash, den expanderade Unit of Work analysen samt SAT_BOK och många andra uppdateringar. Lär dig bygga bättre mer skalbara och agila datalager som kan samexistera tillsammans med dina andra data lösningar för Advanced Analytics.

Registrera dig för en tvådagarskurs och bli Certified Data Vault Data Modeler (CDVDM).

Genom lärarledda lektioner, omfattande labb-övningar och förberedande videolektioner online kan du bli certifierad i vad Bill Inmon kallar “optimal choice for modeling the EDW in the DW 2.0 framework“.
   Läs mer om kursinnehållet här.

OBS! Detta är en fördjupad tredagarskurs.