2013-05-20 Kurs: Data modellering bred fördjupning

2013-05-20 Kurs: Data modellering bred fördjupning


Lär dig datamodellering för marter, datalager, operationella datalager och Enterprise Data warehouse (EDW) i denna heltäckande och fördjupande kurs.

Översikt
Datamodellering är basen för databasdesign. Som med de flesta designprocesser är datamodellering både en konst och en vetenskap. Konsten: den kreativa process där vi analysera, designat och modellerar en specifika lösningar baserade på kraven. Vetenskapen: där vi tillämpar modellering strategier, metoder och specifika modelleringsmönster för olika begränsningar, variabler och prestanda hos datalagret vi är skapar. Våra operativa system (kärnverksamhet applikationer), vårt datalager, och våra datamarter har alla väldigt olika karaktär, behov och egenskaper.
Denna kurs lär dig datamodellering och omfattar de viktigaste modelleringsteknikerna för vart och en av dessa tre stora arkitektoniska varianterna. På kursen kommer du lära dig datamodellering med normaliserade (3NF) modellering för operativa system, ensemblerande data vault modellering för datalager, och dimensionel (Star Schema) modellering för data marts.

Kursen pågår i två (2) dagar i våra moderna klassrum i centrala Stockholm.

Kursen hålls av Hans Hultgren.

Läs mer om kursinnehållet här.