Vilka företag i Europa använder Data vault?

Över ett dussin stora europeiska banker, flera stora telekomoperatörerna, många statliga myndigheter och organisationer och ett flertal stora retail- och tillverkningskoncerner. Internationellt sett estimeras antalet stora Data vault-installationer till 4- 500 st, och i exempelvis Nederländerna använder i princip samtliga pågående DWH-projekt Data vault. Jag tror att Sverige är på samma väg.