Top of Minds huvudtalare på BI DW Summit 2.0 i Australien

Top of Minds huvudtalare på BI DW Summit 2.0 i Australien

Therese Ahlstam från Top of Minds var tillsammans med Bill Inmon en av huvudtalarna på Business Intelligence & Data warehouse 2.0 summit i Sydney, Australien.

Therese talade om:
MODELLERING av datalager för ökad smidighet

Idag fortsätter industrin att fokusera mer energi på att göra datalager smidigare att utveckla och underhålla. Det finns flera metoder för närvarande som utvecklas och tillämpas för att hantera olika former av agility krav. Presentation täcker definitionen av smidighet, olika typer av smidighet, ger en översikt över ett antal aktuella metoder samt även observationer från fältet.

I denna session kommer Therese också att diskutera begreppet hyper-agility och dess fördelar, risker och andra aspekter. Som en del av denna session kommer ytterligare ämnen även omfatta operativa data warehouse, operativ BI, agila projektmetoder, agility orienterade verktyg och operativ integration.”

Läs mer på Enterprise IQ’s webiste.