2017-10-30 Kurs Certifierad Data vault modellerare CDVDM (3 dagar, Stockholm)

2017-10-30 Kurs Certifierad Data vault modellerare CDVDM (3 dagar, Stockholm)


Lär dig Data vault modellering av Hans Hultgren.

Uppdaterat kursinnehåll 2017
Denna nya uppdaterade kurser innehåller ett utökat material som inkluderar Big Data integration med Shuttle Hash, den expanderade Unit of Work analysen samt SAT_BOK och många andra uppdateringar. Kursen går igenom det senaste inom Data Vault 2017 och går även igenom vidareutvecklingen som skett sedan den gamla ”Data Vault 2.0”.

Lär dig bygga bättre mer skalbara och agila datalager som kan samexistera tillsammans med dina andra data lösningar för Advanced Analytics.

Registrera dig för en tredagarskurs och bli Certified Data Vault Data Modeler (CDVDM) med det senaste versionen av Data Vault.

Genom lärarledda lektioner, omfattande labb-övningar och förberedande videolektioner online kan du bli certifierad i vad Bill Inmon kallar “optimal choice for modeling the EDW in the DW 2.0 framework“.
   Läs mer om kursinnehållet här.