Microservice Arkitektur (MSA)

Ludvig Bengtsson på Top of Minds berättar om Microservice Arkitektur (MSA)

Top of Minds integrationsspecialist Ludvig Bengtsson berättar om arkitekturstilen ’microservice architecture’ under en kompetenskväll på Top’s Stockholmskontor. Många av våra kunder frågar efter kompetens inom området så vi lägger stort fokus på den allt vanligare arkitekturstilen berättar Eric Eneroth, VD Top of Minds Accelerate.

The term ”Microservice Architecture” has sprung up over the last few years to describe a particular way of designing software applications as suites of independently deployable services. While there is no precise definition of this architectural style, there are certain common characteristics around organization around business capability, automated deployment, intelligence in the endpoints, and decentralized control of languages and data – Martin Fowler | martinfowler.com | thoughtworks

Mer information om vilka vi är, vad vi gör och VARFÖR vi brinner så starkt för integration hittar Du på vår hemsida.

Denna nyhet är publicerad på LinkedIn, gilla den gärna.