Top of Minds på Beslutsstödsdagen 2014

Top of Minds på Beslutsstödsdagen 2014

Top of Minds var givetvis på plats på Beslutstödsdagen 30 januari. Beslutstödsdagen anordnas av FinansForum och är en samlingsplats för de som har eller funderar på att använda ett beslutsstödssystem. Vi var på plats för att berätta hur man bygger långsiktigt hållbara beslutsstödslösningar baserat på datalager som är skalbara från minsta rapportlösning till de allra mest krävande och största EDW-lösningarna.