Verktyg/mjukvara

Top of Minds är ett verktygsoberoende företag men med djup kompetens flertalet verktyg. Detta gör att vi kan ge våra kunder de absolut bästa råden och lösningar utifrån kundens behov.

Vi har lång erfarenhet från många andra databas- och ETL-plattformar. Vi är formellt partner med Informatica. På Informatica PowerCenter har vi Sveriges absolut mest erfarna specialister.

Vi jobbar också väldigt nära TeradataOracle, IBM och Microsoft.