Top of Minds Steam

Top of Minds Steam AB är ett kompetensorienterat företag med specialisering på riktiga beslutsstödslösningar och datalager på Microsofts produkter och platform. Vi jobbar med att hjälpa våra kunder som specialister inom vårt område och vill injektera kompetens i projekten som vi engagerar oss i.

Top of Minds Steam AB är ett syskonbolag till Top of Minds AB som specialiserar sig på tunga datalager och ETL lösningar.

Steam kompletterar Top of Minds AB genom att vara experter på Microsofts beslutsstödsplattform och hjälper allt från storföretag med mycket höga krav till mindre förtag som vill börja mindre. Liksom Top of Minds tillför vi mervärde i våra kunders projekt – inte bara med specialistkompetens utan också genom att sprida våra kunskaper och dela med oss av det vi kan. Vi tror det här är ett vinnande koncept för våra kunder och det som faktiskt skiljer oss från våra konkurrenter. Vi hjälper våra kunder att förbättra företagets processer, lösningar och system med genomtänkta och kostnadseffektiva lösningar. Vi förespråkar lättrörliga (agila) metoder då vi vet att förändring är konstant.

Våra kompetensområden

Våra specialister

Alla specialister på Steam har en lång erfarenhet på beslutsstödslösningar och datalager på Microsoftplattformen. Våra specialister har kunskaper inom ETL, DW, mart, modellering, rapporter.