Archive For: Kund

Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen är en ideell medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Genom information, utbildning och rådgivning hjälper vi privatpersoner, företag och organisationer att ta eget ansvar för sitt brandskydd.

Uppdraget
Svenska Brandskyddsföreningen certifierar personer inom ”Heta Arbeten”. I ett steg att förenkla processen har man upphandlat ett nytt utbildningssystem för att digitalt genomför certifieringarna.… Läs mer

 
Folksam

Folksam

Folksam är kundägt och försäkrar nästan varannan svensk och vi har hand om pensionen för nära två miljoner individer. Vi ser till att tryggheten följer med i livets alla skeden. Det är vårt jobb. Vi är kundernas företag som erbjuder försäkringar och pensionssparande som skapar trygghet och gillas av många. … Läs mer

 

Scania

I Sverige har Scania sitt huvudkontor, produktion och flera försäljnings samt servicepunkter. Scania-Bilar Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Scania AB och distributör för Scanias produkter och tjänster på den svenska marknaden. Företaget ansvarar för återförsäljarverksamheten i de tre storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö.… Läs mer

 

AFA Försäkring

AFA Försäkring är en organisation som ägs av arbetsmarknadens parter. AFA försäkrar anställda inom den privata sektorn, kommuner, landsting och regioner. Försäkringarna gäller vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Försäkringarna är kollektivavtalade och bestäms i en överenskommelse mellan parter på den svenska arbetsmarknaden.… Läs mer

 

Telia

TeliaSonera hjälper miljontals människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt genom att tillhandahålla nätanslutning och telekommunikationstjänster. Telia erbjuder tjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknader i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Sedan starten 1850 har Telia varit pionjärer inom telekommunikation.… Läs mer

 

Karolinska Institutet

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus. I verksamheten ryms sjukvård som omfattar både de stora folksjukdomarna och mer sällsynta sjukdomstillstånd. Sjukhuset bedrivs under bolagsliknande former med egen styrelse. Sjukvården är organiserad i sju vårddivisioner varav en förmedlar medicinsk service till övriga divisioner och externa kunder.… Läs mer

 

O’Learys

Första O’Learys-restaurangen öppnade 1988 i Göteborg. Sveriges första äkta amerikanska sportsbar.  O’Learys är en restaurangkedja med över 80 franchisebaserade barer och restauranger i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Spanien och Singapore.

Top of Minds har genomfört ett antal aktiviteter med O’Learys.

-CBS (Customer Breakout Session) tillsammans med O’Learys för att utreda deras behov av en beslutsstödslösning och datalager.… Läs mer

 

Intrum Justitia

Intrum Justitias affärsidé är att hjälpa sina kunder snabba upp sina kassaflöden och därigenom bidra till att förbättra den långsiktiga lönsamheten i ett företag. Intrum Justitia erbjuder tjänster utmed hela kredithanteringskedjan. Från prospektering och segmentering till betalningshantering, inkasso och finansiella tjänster.… Läs mer

 

Cura apoteket

Cura apoteket är ICAs egen apotekskedja och finns i större ICA butiker över hela landet. Cura apoteket fungerar som en ”egen butik i butiken”. Varje apotek har sin egen apotekschef och anställda farmaceuter och apotekstekniker som ansvarar för personlig rådgivning, patientsäkerhet och läkemedelshantering.… Läs mer