GO

TOP OF MINDS GO AB

Go är bolaget som jobbar med e-handel och fokuserar på tekniska lösningar baserade på standardplattformar. Vi kan bemanna expertroller i kundens organisation, bidra med expertis i leveranser, eller ta hand om hela projekt. Vi har kompetens inom ett flertal plattformar och vi har lång erfarenhet av att leverera komplexa lösningar för både B2C och kunder inom B2B.

De anställda på Top of Minds Go har lång erfarenhet inom IT-branschen och specifikt inom e-handel. Vi strävar efter att vara bäst inom e-handel i Sverige (inte störst). Vi är partners med Intershop och har erfarenhet från ett flertal andra plattformar. Vi har lång erfarenhet från implementationsprojekt inom e-handel där olika plattformar har använts.

Vi fokuserar främst på att vara specialister i roller relaterade till implementering av e-handel inom följande:

  • Genomförbarhetsstudier
  • Specifikation
  • Utveckling
  • Test- och projektledning
  • Systemarkitektur
  • Scrum master
  • Plattformsutvärdering

KONTAKTPERSONER