Top of Minds Drive

Top of Minds Drive AB är ett företag med fokus på projektledning, förändringsarbete och ledarskap. Våra konsulter är personer med starkt driv, ledarerfarenheter och teknisk bredd.

Tack vare gedigen affärsförståelse, erfarenhet av digitalisering samt vana att hantera komplexa transformations och utvecklingsprojekt inom IT, har våra konsulter förmågan att på kort tid sätta sig in i kundens utmaningar och målbild. Eftersom Top of Minds Drive
inte är knutet till speciella leverantörer kan vi erbjuda oberoende och objektiva råd.

Vi har extra erfarenhet inom nedan nämnda områden men tror på vikten av att applicera erfarenheter över gränserna.

– Telecom        – Integration

– Media            – CRM

– IoT                – Analytics

– Cloud            – GDPR

Utöver projektledning kan vi även ta en ledande eller rådgivande roll inför och under ett förändringsarbete. Vi har lång erfarenhet av hur verksamhetskrav och affärsprocesser påverkar arkitektur, systemval och integrationer – även av plattformskonsolidering, migration till molntjänster samt införandet av digitala tjänster.

En viktig aspekt av projekt- och förändringsarbete är att ta ansvar för det tekniska innehållet. Vi har kompetens att ta det tekniska lösningsansvaret från kravställning, design, val av arkitektur, utveckling, integration och implementering. Ansvaret inkluderar även att vara länken mellan försäljning-, marknad-, produkt-, drift och underhållsavdelningar samt underleverantörer.

Top of Minds Drive är ett syskonbolag till övriga Top of Minds bolag, vilka specialiserar sig på tjänster inom Business Intelligence och Integrationer. På Top of Minds fokuserar vi på att tillföra mervärde i våra kunders förändringsarbete, inte bara med specialistkompetens – utan också genom att sprida vår kunskap och dela med oss av erfarenheter. Vi är övertygande om att detta är ett vinnande koncept som skapar värde för våra kunder och något som faktiskt skiljer oss från många av våra konkurrenter.

I tider när de flesta industrier digitaliseras och IT förändras snabbt kan det vara svårt att välja väg framåt. Ta gärna kontakt med oss på Top of Minds Drive så kan vi diskutera mer!

VD och kontaktperson

Våra specialister