ACCELERATE

TOP OF MINDS ACCELERATE AB

Accelerate är ett kompetensföretag med specialisering inom integration. Vi stöttar våra kunder med specialister inom lösningsarkitektur och systemintegration.

Vi som jobbar på Accelerate har alla en idé om att vi kan tillföra mervärde i våra kunders förändringsarbete – inte bara med specialistkompetens utan också genom att sprida våra kunskaper och dela med oss av det vi kan. Vi tror det här är ett vinnande koncept för våra kunder och det som faktiskt skiljer oss från våra konkurrenter. Vi hjälper våra kunder att förbättra företagets affärsprocesser med genomtänkta och kostnadseffektiva integrationslösningar. Vi förespråkar lättrörliga agila metoder därför att vi tror på att förändring sker bäst genom att dagligen utmana det vi gör, alltid tillsammans med våra kunder.

KONTAKTPERSONER