Top of Minds Accelerate

Top of Minds Accelerate AB är ett kompetensorienterat företag med specialisering inom integration. Vi stöttar våra kunder med specialister inom lösningsarkitektur och systemintegration. Top of Minds Accelerate är ett syskonbolag till Top of Minds AB som specialiserar sig på tjänster inom Business Intelligence området.

Vi som jobbar på Top of Minds Accelerate har alla en ide om att vi kan tillföra mervärde i våra kunders förändringsarbete – inte bara med specialistkompetens utan också genom att sprida våra kunskaper och dela med oss av det vi kan. Vi tror det här är ett vinnande koncept för våra kunder och det som faktiskt skiljer oss från våra konkurrenter. Vi hjälper våra kunder att förbättra företagets affärsprocesser med genomtänkta och kostnadseffektiva integrationslösningar. Vi förespråkar lättrörliga agila metoder därför att vi tror på att förändring sker bäst genom att dagligen utmana det vi gör, alltid tillsammans med våra kunder.

Våra kompetensområden

Top of Minds Accelerate
  • Enterprise Arkitektur (EA) – En organisations struktur och operativa förvaltning definieras i IT sammanhang som ”Enterprise Arkitektur”. Begreppet omfattar organisationens verksamhetsprocesser och standards, verksamhetsstöd i form av applikationer och system, informationshantering och teknologival. Våra specialister hjälper till att definiera och planera för förändringar i våra kunders IT arkitektur.
  • Systemintegration – Alla organisationer har affärssystem som på något sätt behöver utbyta information med varandra. Genom att automatisera informationsflödet undviks manuella operationer som påverkar både effektivitet och datakvalitet på ett negativt sätt. En specialist från oss kan hjälpa till att skapa värde genom att effektivisera informationsflödet mellan de olika verksamhetssystemen. Vi gör det med hjälp av många års erfarenhet från området och genom att använda välkända integrationsmönster.
  • SOA – Tjänsteorienterad arkitektur, eller populärt beskrivet som SOA, är ett designmönster för systemarkitektur. Arkitekturen bygger på fristående moduler av funktionalitet i form av tjänster som används av flera verksamhetssystem inom en organisation. Verksamhetseffekterna kommer av återanvändning och ett IT stöd som snabbt kan anpassas efter förändringar inom en organisation. Att få ut full effekt av ett SOA initiativ är historiskt sett en utmaning, men med specialister från oss och med ett agilt arbetssätt är vi övertygande om att det går att lyckas!

Våra specialister

Alla specialister på Accelerate har en bakgrund inom systemutveckling – vår erfarenhet säger att en bra integrationsspecialist kommer härifrån. Våra specialister har kunskaper inom arkitektur, systemintegration, SOA och ESB plattformar.