2015-04-01 Kurs Certifierad Data vault körkort (DKKDV)

2015-04-01 Kurs Certifierad Data vault körkort (DKKDV)


Ta datakörkort i Data vault modellering med Hans Hultgren.

Datakörkortet Data Vault (DKKDV) är avsett för dig som tycker att kunskapskraven för Certifierad Data vault modelerare (CDVDM) är alltför svårt att börja med. Det kan ses som en introduktion till data och Data vault. Kunskapskraven innehåller grundläggande moment som är nödvändiga för att kunna modellera Data vault på en dator. Språket i frågorna är förenklat och många av frågorna är visuella för att minska textmängden.

Omfattning

För att få Datakörkortet Data vault krävs det att du får godkänt i tre moduler:

T1 – Allmän IT-kunskap och operativsystem

T2 – Internet och e-post

T3 – Ordbehandling

Testkriterier

Varje test innehåller 3 sant- eller falskt-frågor som du har 30 minuter på dig att besvara. För att få godkänt krävs det att du svarar rätt på 60% av frågorna, d v s på minst 2 av de 3 frågorna.

Tester

Test 1:

• Användning av datorn och Windows  XP – Slå på datorn och säkerställ att du har kontakt med internet.

Test 2:

• IE8/Outlook 2010 – Googla upp information om Data vault och läsa Hans blogg, följa forum om modellering.

Test 3:

• Word 2010 – Rita fyrkanter och linjer i mellan fyrkanterna för att illustrera olika element inom Data Vault.

Registrera dig för denna  tvådagarskurs och ta Datakörkortet Data vault  (DKKDV).
Genom lärarledda lektioner, omfattande hands-on-övningar och förberedande uppkopplingsövningar online kan du bli certifierad i vad vi kallar “the optimal competence platform for modeling the EDW in the DW 2.0 framework“.