Ensemble modeling: Föreläsningar och Lars Rönnbäck

Ensemble modeling: Föreläsningar och Lars Rönnbäck

Vi på Top of Minds är jätteglada att vi idag har haft Lars Rönnbäck, en av peronerna bakom Ankarmodellering på med oss på vår BOS (Breakout Session) vid Håtuna idag. Huvudämnet för konferensen var Ensemble modeling och hur vi kan hjälpa våra kunder att välja rätt väg när de ska bygga sina beslutsstödssystem och datalager.

I två dagar jobbade vi med Ankarmodellering, Data vault, 2D, Hyper Agile DV och Fokalmodellering. Alla dessa som är tekniker inom Ensemble modeling familjen.

”Vi (Top of Minds) har alltid jobbat i framkant vad det gäller utveckling av teknik och kompetens när det gäller datalager och det är fantastiskt roligt och intressant att vi nu kan knyta ihop en stor grupp tekniker och ta ett gemensamt grepp om detta i branchen.” – säger Patrik Lager, senior DW specialist.

Frågan är egentligen enkel; Kimbal v.s. Ensemble modeling?

Svaret enklare; Ensemble modeling!