Välkommen till frukostsseminarie om framtidens data

Välkommen till frukostsseminarie om framtidens data

Rusta ditt Data Warehouse för framtidens dataexplosion

Frukostseminarium med Informatica

Torsdag 7 mars – Grand Hôtel, Stockholm (08:00 – 10:30)

Välkommen till vårt frukostseminarium 7 mars på Grand Hôtel i Stockholm om hur du rustar för framtidens dataexplosion med marknadens mest innovativa, kostnadseffektiva och framtidsorienterade integrationsplattform.

På seminariet får du bland annat veta hur du:

  • Framtids- och kvalitetssäkrar verksamhetens datahantering.
  • Drar nytta av den växande datamängden för att utveckla verksamheten.
  • Bygger en skalbar och stabil integrationsplattform.
  • Tillfredsställer verksamhetens informationsbehov snabbare och till lägre kostnader.
  • Säkerställer korrekt, pålitlig och lättillgänglig data med hög säkerhet.

Analysföretaget IDC spår att datamängderna kommer att multipliceras med 50 till år 2020. Med dataexplosionen följer också nya möjligheter att skapa bättre och nya affärer samt smartare och effektivare verksamhetsprocesser.

Egenutvecklade dataintegrationslösningar och omoderna ETL-verktyg är resurs- och tidskrävande att hålla uppdaterade. Därmed riskerar många att drunkna i datafloden istället för att surfa på den.

På seminariet visar vi hur du med vår integrationsplattform säkerställer att verksamheten inte bara hanterar de växande datamängderna effektivt utan även kan förbättra affärerna och processerna. Vi går igenom de olika delarna och funktionerna i vår plattform och ger exempel på hur olika företag och organisationer förbättrat sina verksamheter med Informatica.

Hans Hultgren från Top of Minds, en internationell Data Warehouse expert samt författare till “Modeling the Agile Data Warehouse with Data Vault” berättar om trender och erfarenheter kring att bygga agila Data Warehouse. Han berättar också om metoden Data Vault och de nya koncepten kring “Unified decomposition and Ensemble Modeling”. Vidare presenterar han idéer kring EDW arkitektur inklusive hur man bäst ta till vara på möjligheterna med Big Data.

Dessutom får du möjlighet att prata med våra integrationsexperter om vilka steg och mått du bör ta för att lyckas med ditt integrationsprojekt.

 

Anmäl dig här