Fungerar Data vault bra vid migrering av gamla DW lösningar?

Data vault fungerar utmärkt att hantera DW migreringar. Den grundläggande orsaken till detta är att Data vault design alltid utgår från företagets affärsnycklar. På detta sätt så kan man iterativt migerar över information från ett äldre Data Warehouse, en sorts affärsnyckel i taget.

Genom att lägga upp en migreringsstrategi som tar delmängder av ett existerande DW, t ex ett rapporteringsområde i taget, så kan man agilt hantera en migrering och minska riskerna genom en iterativ övergång och på det sättet snabbt skapa användbara implementationer.

Det finns färdiga tekniker för hur man ska gå tillväga för att ”översätta” ett Star Schema eller en model i 3NF till Data vault strukturer. Kontakta oss så hjälper vi er.