VI ÄR TOP OF MINDS

Den största skillnaden mellan oss och andra konsultföretag är våra medarbetares kompetens, hur viktig den är för vår framgång. Det tillsammans med ett genuint intresse för våra kunders situation gör vårt erbjudande unikt.

TOP OF MINDS

Vi är idag fyra syskonbolag – alla specialistbolag, små bolag med fokus på vår och våra kunders kompetens. Vi jobbar ständigt med att sprida våra kunskaper och dela med oss av det vi kan både genom en generös inställning på våra uppdrag och även genom att ordna kurser och events. Vi har som mål att vara branschens mest jämställda företag och strävar efter att vara lika många kvinnor som män.

VÅRA BOLAG

TOP

Det som startade allt har kommit väldigt långt inom sitt specialistområde  datawarehouse- och beslutstöd. Vi är ledande i Norden på warehouseutveckling med agila angreppssätt där vi bl.a. använder Data vault för att öka nyttan i de projekt vi deltar i.

ACCELERATE

Ett kompetensorienterat företag med specialisering inom integration. Vi stöttar våra kunder med specialister inom lösningsarkitektur och systemintegration.

STEAM

Specialisering på riktiga beslutsstödslösningar och datalager på Microsofts produkter och platform. Vi bistår kunder som specialister inom vårt område och vill injektera kompetens i projekten vi är i.

DRIVE

Ett företag med fokus på projektledning och förändringsarbete. Våra konsulter kan driva agila leveransprojekt, transformationsprojekt, leda globala multifunktionella team och kommunicera på bred front.

VÅRA KOMPETENSER

DATA WAREHOUSE

Vi tillhandahåller specialistkonsulter inom datawarehouse som är certifierade datamodellerare. Vi fokuserar på agila angreppssätt och flertalet har specialistutbildningar inom många ETL-plattformar. Vi jobbar med nya agila metoder och tekniker inom datawarehouseområdet som tidigare saknats i branschen.

BUSINESS INTELLIGENCE

Vi kompletterar Datawarehouse med Business Intelligence och har gedigen erfarenhet av bank-, finans- och försäkringsbranschen. Vi jobbar i Microsofts beslutstöd med agila metoder. Vi försöker tillföra mervärde i våra kunders projekt – inte bara med specialistkompetens utan också genom att sprida våra kunskaper.

INTEGRATION

Vi erbjuder även specialister inom integration. Vi stöttar våra kunder med specialister inom lösningsarkitektur och systemintegration. Vi hjälper våra kunder att förbättra företagets affärsprocesser med genomtänkta och kostnadseffektiva integrationslösningar. Vi har lång erfarenhet av arkitektur, systemintegration, SOA och ESB plattformar.

ETT URVAL AV VÅRA KUNDER